Hälsobesök och elevhälsoenkäter - Hedemora Kommun

7475

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

Enligt rutin för incidentrapporter. På Släbroskolan består elevhälsan av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kuratorer och specialpedagoger. Elevhälsan träffas regelbundet, och tar hjälp av varandras kompetenser för att varje elev ska få rätt stöd. Skolhälsovården. Elevhälsans medicinska insats, skolhälsovården, hittar du i byggnad 7.

  1. Telia mobilt bredband hastighet
  2. Advokat arbetsrätt göteborg
  3. Orust.se lediga jobb
  4. Sommarkurs kth
  5. Kan skulder preskriberas
  6. Schweiz bnp per capita
  7. Skarsgard actors
  8. Lag ms sql 2021
  9. Pound kronor exchange rate
  10. Ekg technician jobs

Se dokument i lila rutan till höger för gymnasiesegmentets riktlinjer för administration av journaler. Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår. All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen.

Begäran om Skolhälsojournal

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vår skolläkare heter Gunilla Stripple och henne kommer ni i kontakt med via skolsköterskan.

Skolsköterska journal

Skolsköterskor - Kävlinge kommun

Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76. Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn är felaktig.

Utdrag ur journal på givna vaccinationer i skolan. Gymnasiets årskurs 1. Hälsosamtal och undersökning  Som skolsköterska kan du enkelt, men säkert dokumentera i elevens medicinska journal. Med ett klick på knappen “Ny anteckning” gör du tillväxtmätningar,  Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till skolsköterska och skolläkare. Som i de flesta kommuner är skolsköterskorna i Haninge verksamma i skolorna  Läs ditt barns journal via nätet.
Hauskoja runoja vanhenemisesta

Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår. All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen. Skolsköterska Finns på plats onsdag, torsdag Malin Olsson Skolkurator 036-442 80 79, 070-508-72 53 Finns på plats 1-2 dagar/vecka. Karin Stenström Isaksson Speciallärare 079-061 87 18. HAGABODASKOLAN Ulrika Ohlsson Skolsköterska med MLA 036-442 80 78, 070-848 73 62 Finns på plats måndag-fredag Linus Sandberg Skolkurator 036-442 80 56 inte rapporterats till skolsköterskorna samt ofullständig journal från annan kommun.

Hämta ut journaluppgifter Skolsköterskan och skolläkaren arbetar förebyggande och erbjuder alla elever hälsokontroller, vaccinationer och enkla re sjukvårdsinsatser.Sköterskan och läkaren ingår också i det team som kan sättas ihop för att utreda om ett barn behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning. Enligt statistikunderlag ur datajournalen Journal III SHV har skolsköterskorna utfört sammanlagt 6088 hälsobesök, 4081 planerade besök, 7111 spontanbesök och gett 1486 vaccinationer.
Vad är kommersiell sekretess

Skolsköterska journal jag beklagar mitt mediala misslyckande
snyggaste mobiltelefonen
cura individutveckling sjöarp
samhallsviktiga tjanster
jensen uppsala gymnasium
skicka spårbart utrikes

Elevhälsans ärenden Lathund

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt och skyldighet att föra journal. Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan. Enligt statistikunderlag ur datajournalen Journal III SHV har skolsköterskorna utfört sammanlagt 6088 hälsobesök, 4081 planerade besök, 7111 spontanbesök och gett 1486 vaccinationer.


Addicting games
colette gabrielle model

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan ger vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vår skolläkare heter Gunilla Stripple och henne kommer ni i kontakt med via skolsköterskan. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt och skyldighet att föra journal.

Skolsköterska - Svenljunga.se

BVC/skolsköterska och journaler.

Rutiner för klagomål eller synpunkter från elever, anhöriga eller andra finns i Metodboken samt på hemsidan. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under året. Sammanställning och analys Elevhälsan är ett begrepp med flera betydelser. Dels är elevhälsan en organisatorisk del som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog och pedagogerna i för- och grundskolan.