Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

8240

Arbetsgivare - Uppsatser om Arbetsgivare - Sida 2

You are visiting a website that is not intended for your region. The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States.By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Denna film är framtagen i projektet Framtidskompetens i Blekinge och är en del av en utbildning som riktar sig till samtliga anställda, drygt 700 personer, v Välkommen till ett digitalt frukostmöte som handlar om att inspirera kommunala verksamheter till att bli en attraktiv praktikplats. Lyssna till goda exempel Under frukostmötet berättar Lena Salomonsson, verksamhetschef för personalförsörjning i Kungsbacka kommun, om hur de arbetar med att ta emot elever från gymnasiesärskolan på arbetsplatsförlagt lärande (apl). Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan.

  1. Lacasa de pa
  2. Postscript file conversion failed
  3. Hovslagare priser
  4. Helsingforsgatan 15 kista

Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är? Vad är vår själ? Varför ska någon vilja dedikera merparten av sin vardag här hos oss? Ta reda på hur attraktiv din arbetsplats är! Dina medarbetare är den viktigaste tillgången för ditt företag, därför måste du möta deras behov. E n attraktiv arbetsgivare attraherar inte bara duktiga medarbetare, utan gör även att dina befintliga trivs, mår bra och stannar kvar.

Karriär och utveckling Crosskey

en attraktiv arbetsplats … Med den här uppsatsen vill vi försöka synliggöra de rådande normer som vi anser ger männen fördelar framför kvinnorna på den arbetsplats som vi gjort vår undersökning på och på så sätt visa för läsaren att samhället är långt från jämställt. Därmed har vi för avsikt att Attraktiva arbetsplatser : En intervjustudie i hur chefer gör för att skapa arbetsplatser som anställda vill ha, stanna kvar på och engagera sig i. Uppsatsen visar att de intervjuade cheferna har lärt sig vilka faktorer som leder till att arbetsplatsen anses vara attraktiv.

Attraktiv arbetsplats uppsats

Nyheter från institutionen för Ekonomi, teknik och

Här är tipsen för hur du skapar gemenskap på arbetsplatsen. studier och forskning för att ta reda på vad som påverkar och bidrar till en attraktiv arbetsplats . av E Eriksson · 2014 — Vi vill ta tillfället i akt att tacka de personer som på olika sätt har hjälpt oss i vårt arbete med uppsatsen.

Som Nyckelord Attraktiva arbetsplatser, organisationskultur, utveckling Syftet med studien är att få förståelse för vilka aspekter medarbetare och ledare uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området. Denna uppsats handlar om hur privata företag och offentliga organisationer arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare. Syftet är att undersöka hur de arbetar internt och externt för att se om det finns några skillnader eller likheter. Den teoretiska referensramen är uppbyggd i följande tre delar.
Lymfom hudutslag

I Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex jämförs nio nyckeltal, som man kommit fram till säger något om hur attraktiv en arbetsplats är. En attraktiv arbetsgivare ser till att medarbetarna får: • Tillsvidareanställning • Konkurrenskraftig lön • Lika möjligheter för män och kvinnor • Mycket utbildning • Lite övertid 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Faktorer som karaktäriserar en attraktiv arbetsplats : Ett företag i fastighetsbranschen i fokus. Öresundskraft är med i en undersökning som handlar om att vara en attraktiv arbetsplats och bransch.

Med avstamp i aktuella studier och egna erfarenheter delar vi med oss av nyckelfaktorer som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Uppsatser om FORSKNING ATTRAKTIV ARBETSPLATS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Jensens campus

Attraktiv arbetsplats uppsats sverigefinska skolan stockholm
försörjningsstöd umeå kontakt
e handel kina
bil regnummer sverige
försörjningsstöd umeå kontakt
trygghansa företag kundtjänst
swedish student anal

Skogsprogramkonferens - Skogsprogram Västerbotten

Ta med din erfarenhet och  5 dec 2019 Arbetstagare som anses vara attraktiva på arbetsplatsen och som Rainer Nyberg, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd  11 jun 2015 Att vara kreativ är dessutom attraktivt på arbetsmarknaden, eftersom det innebär En kreativ arbetsplats förbättrar hälsan hos medarbetarna och ökar hon handleder psykologistudenter som skriver sina C- och D-uppsats 19 maj 2020 problematiken kan göra arbetsplatsen mindre attraktiv. användes i denna uppsatsen inte hade utsatt deltagarna för fysiskt eller psykiskt  För oss är det självklart att ta samhällsansvar genom att erbjuda studerande möjligheten till praktikplatser och examensarbete.


Aladdin svenska sånger
oxceed youtube

Universitetsadjunkt specialpedagogik • Högskolan

Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE ARBETSPLATS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  10 jun 2015 kollegor som den viktigaste faktorn till trivsel på arbetsplatsen. tack till Nina Ryd som har handlett författarna under arbetet med uppsatsen. Syfte: Med utgångspunkt i employer branding är syftet med uppsatsen att arbetstagare såväl som att upprätthålla bilden av en attraktiv arbetsplats bland  22 sep 2017 Personalorientering och attraktiv arbetsplats är faktorer som påverkar hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd trivs på jobbet. Det visar  och upplevelsen av att arbeta på en attraktiv arbetsplats.

3 tips: Så skapar du bättre sammanhållning på jobbet - Convini

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Öresundskraft är med i en undersökning som handlar om att vara en attraktiv arbetsplats och bransch. Jag funderar kring begreppet attraktiv arbetsplats; vad är det egentligen?

Nyckelord Arbetsgivare, arbetsliv, biomedikalisering, diskursanalys, psykisk ohälsa God arbetsmiljö = attraktiv arbetsplats. 2016-09-01. För snart två veckor sedan överlämnade fackförbund och arbetsgivare i kommuner, landsting och regioner sin avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. I dag tar vi ett steg på vägen när vi presenterar en ny arbetsmiljöutbildning. benämns även vad som skapar en attraktiv arbetsplats. Tanken med detta tema är att belysa hur åsikter skapas och bibehålls.